Mô hình trưởng thành số của TMForum

Dự án về chuyển đổi số của TmForum có tên là Digital Maturity Model & Metrics (DMMM)[1] nhằm đưa ra các tiêu chuẩn, kinh nghiệp và các hướng dẫn Telco trong việc thực hiện chuyển đổi số.

Phiên bản 17.0 khởi động tháng 11/2016 và kết thúc 12/2017, Trưởng dự án là Julie Hong thuộc Delloite. Team dự án gồm 8 thành viên đến từ Detecon, Huawei, TCS và Deloitte.

DMM có sự tham gia của hơn 850 công ty lớn trên thế giới như: Amdocs, AT&T, BT, CGI, China Mobile, China Telecom, China Unicom, Delloite, Detecom, Huawei, IBM, Nokia, NTT, Orange, PCCW, TATA, Telfonica, Vodafone …

Tổng quan

Một trong những sản phẩm quan trọng nhất của Diễn đàn là cung cấp hướng dẫn, các phương pháp hay nhất và nền tảng cho thành viên và ngành công nghiệp lớn để phát triển thông qua sự cộng tác thiết lập các thuật ngữ, khung, mô hình và số liệu chuẩn cho phép chuyển đổi nhanh chóng, lặp lại và linh hoạt ở khía cạnh kinh doanh, hoạt động và nền tảng quản lý.

Tất cả các điểm chuẩn sẽ được xác nhận dựa trên các đặc tính SAMURAI (Specified in Advance, Appropriate, Measurable, Unambiguous, Reflect current investment conditions, Accountable and Investible) thông qua các đánh giá lặp dựa trên các dự án Frameworx, Open Digital, API, CEM.

Các dự án phụ thuộc

Dự án TMF DMM liên quan đến các dự án sau của TmForum:

 • Frameworx
 • Open Digital
 • Customer Centricity Program
 • Security & Privacy
 • API Program
 • Data Analytics
 • Metrics
 • B2B2X

Mô hình DMM

DMM bao gồm 175 tiêu chí, được chia làm 5 chiều (Dimension) và 28 chiều con (Sub-Dimesion):

 1. Customer: Mục tiêu là cung cấp trải nghiệm mà ở đó khách hàng xem tổ chức là đối tác kỹ thuật số bằng cách sử dụng các kênh tương tác ưa thích của họ để kiểm soát kết nối.
  1. Strategy: Chiến lược kỹ thuật số tập trung vào cách thức doanh nghiệp chuyển đổi hoặc hoạt động để tăng lợi thế cạnh tranh thông qua các sáng kiến kỹ thuật số; nó được kết hợp chặt chẽ với chiến lược kinh doanh tổng thể
  1. Technology: Công nghệ củng cố thành công của chiến lược kỹ thuật số bằng cách giúp tạo, xử lý, lưu trữ, bảo mật và trao đổi dữ liệu để đáp ứng nhu cầu của khách hàng với chi phí thấp. Công nghệ phải mở và có khả năng quản lý động, dựa trên các tiêu chuẩn.
  1. Operations: Phát triển các quy trình và nhiệm vụ bằng cách sử dụng các công nghệ dựa trên phân tích dữ liệu, quy trình thông minh, tự động hóa luồng công việc, quản lý thay đổi nhanh, quản lý dịch vụ tích hợp, tuân thủ các tiêu chuẩn.

Culture, people & Organization: Xác định và phát triển văn hóa tổ chức với các quy trình / chính sách quản trị với các chính sách thu hút nhân tài, thúc đẩy nội bộ, khuyến khích đối tác cùng tiến triển dọc theo đường cong trưởng thành chuyển đổi số


[1] DMM – Digital Maturity Model & Metrics Charter (R17.0) Project

Dưới đây là slide giới thiệu chi tiết về Mô hình trưởng thành số:

Trần Trung Đức
ductt.net@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/ductt/
https://github.com/trantrungduc

Tagged : / / /